ΨΕΚΑΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

5L Pressure Sprayer

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΗΠΟΥ, ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΗΠΟΥ, ΕΙΔΗ ΚΗΠΟΥ, ΚΗΠΟΥΡΙΚΗΣ

5L Pressure Sprayer with gauge
For massive use a really professional product

8 Liter Pressure Sprayer

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΗΠΟΥ, ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΗΠΟΥ, ΕΙΔΗ ΚΗΠΟΥ, ΚΗΠΟΥΡΙΚΗΣ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΗΠΟΥ, ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΗΠΟΥ, ΕΙΔΗ ΚΗΠΟΥ, ΚΗΠΟΥΡΙΚΗΣ

BLUE DOT 8 Liter Pressure Sprayer with pressure gauge.

16 Liter Pressure Sprayer

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΗΠΟΥ, ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΗΠΟΥ, ΕΙΔΗ ΚΗΠΟΥ, ΚΗΠΟΥΡΙΚΗΣ

BLUE DOT 16 Liter Knapsack Pressure Sprayer.

25 Liter Pressure Sprayer

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΗΠΟΥ, ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΗΠΟΥ, ΕΙΔΗ ΚΗΠΟΥ, ΚΗΠΟΥΡΙΚΗΣ

 

BLUE DOT 25 Liter Knapsack Power Pressure Sprayer.